Orientació i Feina

Les persones amb discapacitat tenen dret al treball, si ho desitgen i estan en condicions d'exercir-lo. Professionals especialitzats els donen suport en la formació, recerca de feina i procés d'inserció, un acompanyament a la persona, però també a l'empresa i a l'entorn laboral. La prioritat és que les persones treballin a l'empresa ordinària, en un entorn normalitzat, però quan no és possible també ho poden fer en Centres Especials de Treball (CET). 

TAS

TREBALL AMB
SUPORT

Es tracta d’un treball remunerat a l'empresa ordinària, per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental amb els suports individualitzats i continuats que assegurin l’èxit a llarg termini, i facilitin la socialització de les persones amb necessitats especials en el món del treball.

Més informació

CET

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL

AMPANS crea el 1969 el Centre Especial de Treball (CET) per generar oportunitats d'ocupació per a persones amb discapacitat, a través d'un treball productiu i adaptat. La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, orientats a la integració de les persones amb discapacitat.

Més informació

AMPANS EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL S.L.U.

Entitat mercantil, constituida el 29/07/2008, i que forma part del "Grup AMPANS".

Va iniciar la seva activitat l'any 2014 i a travès de programes es vol potenciar la millora de l'ocupació i la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu d'aconseguir la seva integració al mercat de treball ordinari.

Aquesta iniciativa respon a la necessitat de crear itineraris on aquestes persones puguin fer una transició al mercat ordinari o cap a una experiència d'empreneduria.

S'ofereix la realització d'accions de treball continuat amb:

  • Tècnica d'acompanyament a la inserció per tal d'orientar i elaborar itineraris personalitzats, segons les capacitats i interessos de les persones, tenint en compte la realitat del mercat de treball i capacitar les persones en competències bàsiques i transversals.
  • Tècnic d'acompanyament a la producció, que acompanya en l'acció formativa en competències tècnico-professionals per assolir la millora de la qualificació dels treballadors o treballadores.

El que es persegueix amb aquestes accions és:

  • Proporcionar a la persona treballadora l'activitat professional adequada per la qual ha estat contractada.
  • Aportar els mitjans que li facilitin l'adquisició d'hàbits socials i de treball.
  • Responsabilitzar-se de la formació del treballador o treballadora en procés d'inserció.

També, segons la detecció de necessitats de les persones contractades, es treballa en coordinació amb el personal del servei d'inserció de Fundació AMPANS.

L'objectiu del treball d'aquestes persones a les empreses d'inserció és aconseguir la seva integració al mercat de treball ordinari, per a la qual cosa es facilita als treballadors l'accés a la formació i a l'orientació a través d'aquestes accions i mesures establertes.

Per donar compliment a la "Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno" i a la "Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern" us facilitem la següent informació.

Gene dpt treball aferssocials families         FSE